Projektet, som drivs av Sally R AB, syftar till att utveckla ett system för ett energieffektivt komfort- och hälsoklimat för bostäder och kontor baserat på Air Revitilization Systems (ARS).