Projektet, som drivs av Robotics Care AB, syftar till att utveckla en ”hygien-robot”, som är utvecklad och konstruerad utifrån användarnas och projektdeltagarnas input avseende funktion, säkerhet och bekvämlighet.