Projektet "Fysiologisk pump", som drivs av Scandinavian Real Heart AB, har som syfte att utveckla en pumpmotor och drivsystem att användas i bolagets övergripande projekt för utveckling av ett artificiellt hjärta.