Projekt som har beviljats stöd.

Oftast ligger svårigheterna i produkt- och företagsutveckling inte på den tekniska sidan utan i stället på affärs- och marknadsutvecklingssidan.

Men självfallet måste tekniken fungera. En prototyp behövs  för att demonstrera funktionen och visa på möjligheten att
ta fram en produkt som går att sälja. FoU-rådet stöder  utvecklingsprojekt som kan leda till produkter med möjlighet
att lyckas på marknaden.

Exempel på projekt som tidigare har fått stöd:

Scandinavian Real Heart

Robotics Care

Beguine

Sally R
 

Projekt inom olika teknikområden

Datorteknik
Intelligent supportsystem
Kryptering av biometriska data
Styrsystem för sågverk

 

Medicinsk teknik

Nytt operationsbord
Blåtand för trådlös EKG

Miljöteknik
Övervakningssystem för akvarier
Vattenrening i brunnar

Energiteknik
Permanentmagnetmatare för generatorer
Felindikeringsanordning för ventilavleda
Produktionsteknik
Projektplaneringsverktyg
Verktyg för högre kapacitet vid formsprutning
Övriga exempel
Lyft för rullstolsdragare
System för att trycka bilder på bakverk