Västmanlands Innovationsstödsystem

FoU-rådet är en aktör inom Västmanlands Innovationsstödsystem. Exempel på andra aktörer är Almi Företagspartner, Region Västmanland, Create Business Incubator, MdH, VSP, Automation Region, Robotdalen, m.fl.

FoU-rådet samarbetar i finansieringsfrågor med i första hand Almi Företagspartner och Region Västmanland.