FoU-rådet är en stiftelse med Länsstyrelsen, Kommunförbundet, Utvecklingsfonden och Mälardalens Högskola som stiftare.

Vår verksamhet började 1988. Näringslivet i Västmanland satsade inledningsvis pengar i en utvecklingsfond. Avkastningen från denna tillsammans med årliga bidrag från sponsorerna används till de utvecklingsprojekt som FoU-rådet stöder.

Uppföljningen av våra satsningar visar att ca 30% av produktprojekten kommer ut på marknaden.

FoU-rådet finansieras huvudsakligen med bidrag från sponsorer varav de största på senare tid har varit Innovationsbron i Uppsala, Landstinget Västmanland, Västerås Stad och Sparbanksstiftelsen Nya.

Företag som bidragit till forskningsfonden: 
ABB, FFV Aerotech, Outokumpu, Ramnäs Ankarkätting, Prevas, Sörberg Industrier, Rema Control, Wirsbo Bruk, Sparbanken Sverige, Handelsbanken, S-E-Banken.

Organisation: 

Verksamheten består primärt av att handlägga och bereda de ansökningar som kommer in till FoU-rådet och Region Västmanland. Övriga ärenden att hantera är rådgivning, avstämning, uppföljning, återbetalning av givna medel samt FoU-rådets ekonomi. Detta hanteras av forskningsdirektör Christer Petersson.

FoU-rådet styrs av en styrelse, som består av fyra ledamöter. Styrelsen beslutar bl.a om FoU-rådets framtida finansieringsstrategier, placering av FoU-rådets tillgångar och regler om återbetalning av medel. Styrelsen fattar också beslut om de projekt som ansöker om medel samt storleken av dessa.